beet sprouts inspection report

beet sprouts inspection report
pasodų aprobavimo aktas statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Dokumentas, kuriame nurodoma runkelių arba daržovių pasodų atitiktis Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių ar Daržovių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių reikalavimams. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448979&p_tr2=2 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448980&p_tr2=2 atitikmenys: angl. beet sprouts inspection report šaltinis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. A1-170 „Dėl Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 52-2625); Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. A1-171 „Dėl Daržovių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 52-2626)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • pasodų aprobavimo aktas — statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Dokumentas, kuriame nurodoma runkelių arba daržovių pasodų atitiktis Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių ar Daržovių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių reikalavimams. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Potato — Irish potato redirects here. For the confectionery, see Irish potato candy. For other uses, see Potato (disambiguation). Potato …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”